โปรดอนุญาตให้ HP Curiocity อัปเดตภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังจากการลงทะเบียนผู้ใช้ครั้งแรก หรือหากคุณได้อัปเดตข้อมูล HP User ID ของคุณแล้ว
คุณต้องมีบัญชี HP Partner Portal เพื่อเข้าถึง HP Curiocity เพื่อสร้างหนึ่ง, คลิกที่นี่.

คลิกเพื่อลงทะเบียน

Thailand

บริการลูกค้า

อเมริกาเหนือ

แคนาดา

โทรศัพท์: +1 888-501-8226
อีเมล: can.support@hpcuriocity.com

สหรัฐ

โทรศัพท์: +1 888-573-3872
อีเมล: usa.support@hpcuriocity.com

ยุโรปและตะวันออกกลาง

ออสเตรีย

โทรศัพท์: aut.support@hpcuriocity.com

โครเอเชีย

โทรศัพท์: hrv.support@hpcuriocity.com

ฝรั่งเศส

โทรศัพท์: +0805 08 26 32
อีเมล: fra.support@hpcuriocity.com

เยอรมนี

โทรศัพท์: (0800) 180 4007
อีเมล: deu.support@hpcuriocity.com

โปรตุเกส

โทรศัพท์: prt.support@hpcuriocity.com

สโลวีเนีย

อีเมล: svn.support@hpcuriocity.com

สเปน

โทรศัพท์: +(900) 861-092
อีเมล: esp.support@hpcuriocity.com

ประเทศอังกฤษ

โทรศัพท์: +44 (800) 066-8687
อีเมล: gbr.support@hpcuriocity.com

เอเชีย หมู่เกาะแปซิฟิก และญี่ปุ่น

อินเดีย

โทรศัพท์: 000-800-0503-531
อีเมล: ind.support@hpcuriocity.com

อินโดนีเซีย

เกาหลี

โทรศัพท์: 00 308 491 0137
อีเมล: kor.support@hpcuriocity.com

มาเลเซีย

โทรศัพท์: +1-800-81-9303
อีเมล: mys.support@hpcuriocity.com

ฟิลิปปินส์

โทรศัพท์: 180013220557
อีเมล: phl.support@hpcuriocity.com

สิงคโปร์

อีเมล: sgp.support@hpcuriocity.com

ประเทศไทย

โทรศัพท์: 1800 014 730
อีเมล: tha.support@hpcuriocity.com